Home / Right Of Withdrawal
Categories
Manufacturers
Our new kalamář bottle

Try our award-winning wines in our exclusive, newly designed kalamář bottle. We recommend the Grande Cuvée white and red. Chateau Mělník brings you a unique taste sensation combined with a distinctive visual spectacle!

Right Of Withdrawal

MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Informace zde uvedené slouží pouze pro informaci. Úplné smluvní podmínky jsou k dispozici v našich všeobecných obchodních podmínkách (zde). Definice použité v této informační příručce jsou definice používané ve našich všeobecných obchodních podmínkách.

 

Kupující - spotřebitel, nejedná-li se o případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jejich vzorek najdete zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@chateaumelnik.cz.

 

Kupující – podnikatel, nejedná-li se o případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2002 občanského zákoníku, poruší-li prodávající kupní smlouvu podstatným způsobem. Prodlení prodávajícího není podstatným porušením kupní smlouvy.